O festivalu

...cíl a význam festivalu, historie a benefice...

Cíl festivalu

Festival On The Road je zaměřen na rozvoj kultury v Pardubickém kraji. Vytváříme prostředí, kde začínající regionální kapely mohou předvést svoji tvorbu širokému spektru publika spolu se známými kapelami české scény a tím získat zkušenosti ke své další kariéře. Součástí festivalu bude vystoupení amatérských divadel a autorská čtení.

Výtěžkem ze vstupného chceme podpořit charitativní organizace domácího i zahraničního významu: projekt Adopce na dálku pro potřeby dívky z Ugandy a regionální organizaci CEDR Pardubice o.p.s. pomáhající duševně nemocným lidem v Pardubickém kraji. Oba projekty se budou představovat návštěvníkům prostřednictvím informačních stánků v areálu festivalu.

Cílem festivalu je nejen hudební zábava pro široké spektrum publika, relaxace v prostředí workshopu a čajovny v přírodním areálu, ale i upozornění na jinou realitu, než realitu téměř spokojeného a zdravého člověka.

Benefičních záměry

Uganda a Pardubický kraj
Stalo se tradicí, že na festivalu Uganda kapely věnovaly svůj honorář na podporu dívky z Ugandy. Po spojení s festivalem Kalkata, který se zaměřoval především na kulturní dění v Pardubickém kraji, se proto nabízelo rozšířit festival o rozměr charitativní podpory v regionu. Cílem této podpory se stal projekt organizace CEDR Pardubice o.p.s., jehož náplní je péče o lidi s duševním onemocněním v Pardubickém kraji.

Adopce na dálku
Arcidiecézní charita Praha založila v roce 1993 projekt ADOPCE NA DÁLKU. Prostřednictvím dárců z České republiky umožňuje vybraným dětem získat vzdělání přímo v jejich přirozeném kulturním prostředí a zároveň tím i dalšími projekty podporuje rozvoj celé komunity. Výhodou je vysoká efektivita, transparentnost a trvalost výsledků tohoto způsobu rozvojové spolupráce. A protože nejde jen o poskytování peněz, ale také o vytvoření vzájemných osobních vztahů, nese projekt název Adopce na dálku a sponzoři se označují jako „adoptivní rodiče“. Takovým „rodičem“ se stala i kapela Vypsaná fiXa adoptováním dívky Prossy Nabbaleke, jejíž školní rok hradila z výtěžku festivalu Uganda.
www.adopcenadalku.cz

CEDR Pardubice
CEDR Pardubice o.p.s. poskytuje pracovní a psychosociální rehabilitaci. Provozuje socioterapeutické (pracovní a rehabilitační) dílny a denní centrum s volnočasovými aktivitami pro dospělé duševně nemocné. Služby nabízí v regionu Pardubicka a na Žamberecku. www.cedrops.cz

Stručná historie

Uganda a Kalkata
Historie festivalu On the Road je spletitá a poměrně dlouhá. Předcházely mu dvě akce. Jedna z nich se konala pod širým nebem a druhá v prostorách rockového klubu Žlutý pes. Řeč je o Kalkata festu a festivalu Uganda. Kalkata fest probíhal na konci prázdnin v areálu koupaliště U Čochtana nedaleko Lázní Bohdaneč. Hlavním tahounem organizačního týmu byl v té době Mirek Hruban, kterému festival vděčí za to, že vůbec mohl odstartovat. Festival Uganda byl založený charitativně, posílal peníze na konto Adopce na dálku. Celou akci začali pořádat hudebníci z pardubické Vypsané fixy v místním vyhlášeném klubu Žlutý pes. Po několik let si obě akce, jak Kalkata, tak Uganda svým způsobem konkurovaly. Poté, co se jejich pořadatelé seznámili a zjistili, že jim všem jde prakticky o totéž, dohodli se, že se spojí pod názvem On the Road /Uganda-Kalkata/.

Vznik sdružení Dea Dealbata
V této době se Mirek Hruban odchází naplno věnovat své profesi rozhlasového moderátora a do čela organizačního týmu se staví jeho bratranec Vilém Vinopal. Tomu zdatně sekundují dva členové Vypsané fixy - Petr "Pítrs" Martínek a Michal "Márdi" Mareda. Společně s dalšími nadšenci založí občanské sdružení Dea Dealbata, pod jehož hlavičkou napříště budou festival pořádat a jako dědictví po Ugandě je ustanoveno, že akce bude nadále čistě benefiční. Tedy všichni organizátoři i pořadatelé na místě pracují jako dobrovolníci bez nároku na honorář a veškerý výtěžek z akce je zasílán na dobročinné účely, tedy na konto sdružení SKP CEDR, které pomáhá lidem s duševním onemocněním, a na konto Adopce na dálku - členové o.s. Dea Dealbata si prostřednictvím této organizace adoptovali dvě holčičky - jednu z Afriky a jednu z Indie. Zůstává prostor, ve kterém se konal Kalkata fest, tedy areál bývalého auto campu a koupaliště U Čochtana a festival se podobně jako Kalkata fest koná i nadále na konci letních prázdnin.

První ročník On the Road
První ročníkt se konal 25. a 26. srpna 2006. Skupiny jako Vypsaná fixa, Volant, Priessnitz, Znouzectnost, Swordfishtrombones nebo Dukla vozovna přilákaly na dvanáct stovek návštěvníků. Celková finanční bilance hovořila ve prospěch SKP CEDR a Adopce na dálku - na jejich konto organizátoři zaslali 34 tisíc korun českých.

Další vývoj
Rovněž další tři ročníkyt zaznamenaly podobně vysoký zájem z řad příznivců české rockové hudby. Návštěvnost se ustálila na zhruba třinácti stech příchozích. Za dobu trvání festivalu bylo oběma subjektům, tedy sdružení SKP CEDR a Adopci na dálku, odesláno přes 100 tisíc korun. Festival se i nadále snaží nabízet kvalitní tuzemské kapely, pozvání na festival přijaly skupiny jako Wohnout, Blue Effect, The Prostitutes, Fast Food Orchestra, Sto zvířat, Prague Ska Conpsiracy nebo Tony Ducháček & Garage. Kromě vybrané hudby oceňují návštěvníci i příjemné prostředí, někteří dokonce hovoří o "rodinné atmosféře" festivalu, která v době monotónních a velkých komerčních festivalů nebývá běžná.